از قربان تا غدیر

تخفیف

40%

اسنوکر

15 دقیقه؛ 25/000 تومان
امکان استفاده از کافی شاپ
امکان استفاده به صورت خانوادگی
30 دقیقه؛ 50/000 تومان
یک ساعت، یک الی سه نفر 100/000
یک ساعت، چهار نفر 125/000
یک ساعت، پنج نفر بیشتر 150/000
اسنوکر

میز اسنوکر 12 فوت رایلی انگلیس با امکانات استاندارد، اوقاتی خوش برای شما و عزیزانتان رقم خواهد زد.

تور مجازی                                     رزرو کنید