از قربان تا غدیر

تخفیف

40%

اسنوکر

15 دقیقه؛ 30،000 تومان
امکان استفاده از کافی شاپ
امکان استفاده به صورت خانوادگی
30 دقیقه؛ 60،000 تومان
یک ساعت، یک الی سه نفر 120،000
یک ساعت، چهار نفر 140،000
یک ساعت، پنج نفر بیشتر 160،000
اسنوکر

میز اسنوکر 12 فوت رایلی انگلیس با امکانات استاندارد، اوقاتی خوش برای شما و عزیزانتان رقم خواهد زد.

تور مجازی                                     رزرو کنید